Suomen valtion menot ja kehysriihen esitykset

Ohesta valtiontalouden visualisointi, jonka aiheene valtion budjetoidut menot ja kevään 2014 hallituksen kehysriihen esitykset Suomen valtiontalouden kohentamiseksi. Valtioneuvoston kanslian julkaisemat erittelyt hallinnonaloittain avaavat hieman, miten kustannussäästöt osuvat eri sektoreille.

The visualisation about Finnish state budgets and decisions regarding spring 2014 government discussion on spending limits. This time in Finnish. 

Pin It on Pinterest

Share This